Inte vem som helst klarar de tuffa kraven från industri- och byggsektorn

Industrisanering

FÖR DEN OINVIGDE kan det kanske verka enkelt. Att röja, städa och forsla bort skräp och avfall. Var och en som känner branschen vet dock att sanering är något som kräver långt mycket mer.

Sanering är inte bara en fråga om teknik och hårt arbete. Minst lika viktigt är att följa och möta utvecklingen inom miljö och återvinning. Att kunna lösa komplexa situationer hos uppdragsgivaren på ett sätt som minimerar verksamhetens påverkan på miljön. Vi har all den erfarenhet och kompetens som krävs för att ta sig an såväl löpande underhåll som akuta problem.