Kundrelationer

Trygghet i arbetsprocessen

För att underlätta för kunderna kan vi sedan några år tillbaka erbjuda flera, ibland alla tjänster i arbetskedjan. Kunder har ofta en rad av underentreprenörer att hålla ordning på vid projekt. I och med att vi erbjuder flera led i arbetskedjan minimeras missförstånd och andra olägenheter. Det är kundens och vår representant som sköter all kommunikation. Denna möjlighet för kunden stärker kvaliteten och effektiviteten genom hela arbetsprocessen.

s1

Järnverk

Byggbolag

Byggbolag

Process

Process

s4

Byggföretag, Bostadsföreningar

avskiljare

Vattenreningsanläggning

MAJORITETEN AV VÅRA KUNDER har anlitat oss i många år. En nöjd kund som kommer tillbaka, Kunder som rekommenderat oss till nya kunder är det bästa betyg vi kan få gällande vår service, personal och utförda jobb.
Att ha arbetsavtal och återkommande kunder medför att vi lär känna varandra. Vi lär oss kundens värld och de lär känna oss. Det medför att vi snabbt kan hjälpa och komma med förslag och råd som förbättrar för kunden. Detta arbetssätt höjer kvalitet, effektivitet och säkerhet