Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

I VÅR OMVÄRLD, upptäcks hela tiden nya miljöfarliga ämnen. Ämnen som på olika sätt förstör vår värld och som måste saneras bort. Vår verksamhet bygger på att finna saneringslösningar på befintliga och nya problem. Lång erfarenhet, kontinuerlig uppdatering inom lagar och förordningar och inte minst bra relationer till samarbetspartners har gjort att vi genom åren hjälpt allt från den enskilde kunden till den större fabriken med saneringslösningar för just deras problem.

Våra saneringsmetoder skall på ett effektivt sätt verka för att minimera skadliga ämnen i mark, luft och vatten.

Var rädd om vår miljö, vi är det!