PCB i byggnader

Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB. Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Ägaren är tvungen att genomföra omfogningar av sanerade ytor.

Tidplan för sanering av byggnader

Tung elutrustning

Anmälningsplikten avser idag utrustning som innehåller minst fem liter PCB-produkt med högre PCB-halt än 2 ppm (2 mg/kg)
Saneringstjänst AB hjälper dig med hela kedjan gällande PCB sanering.

Vi hjälper dig med rådgivning, inventeringen, miljöplan, sanering, omfogning, omhändertagande av avfall och rapportering till tillsynsmyndighet.