Sanering, avfallshantering, renhållning och underhåll

Asbest och PCB

 • Inventeringar/Rådgivning
 • Saneringar
 • Omfogning (PCB)
 • Avfallshantering.

Vattenrening

 • Provtagning/Rådgivning
 • Reningsanläggning
 • Avfallshantering
 • Bilning

Mark

 • Provtagningar
 • sanering

Industri

 • All typ av industristädning
 • Rengöring av cisterner och maskiner
 • Kemisk rengöring
 • Golvläggning

Bygg och fastighet

 • All typ av saneringar
 • Rivningar
 • Håltagning
 • Klottersanering
 • All typ av städning

Övrigt

 • Vacuum- och slamsugning
 • Högtrycksspolning och högtryckstvätt
 • Blåsning av singel och sand
 • Blästring
 • Målning
 • Ytbehandling

Privata sektorn

 • Tankdemonteringar
 • Eternit, PCB och Asbestsanering
 • Sugning under husgrund
 • Sug/Blås av lösull vind
 • Fasadtvätt
Sanering Kemisk rening Asbestsanering